אוניברסיטת חיפה

Prof. Ofra Mayseless | פרופ׳ עפרה מייזלס

Department of Counseling and Human Development

University of Haifa

ofram@edu.haifa.ac.il

Prof. Ofra Mayseless
לוגו החוג לייעוץ והתפתחות האדם
הפקולטה לחינוך

Publications (Hebrew) פרסומים (עברית)

דו"ח מחקר על הסמכות ההורית ותפקוד בביה"ס

1. שרף, מ. ומייזלס, ע. (2005). הסמכות ההורית והקשר בינה לבין תפקוד רגשי, חברתי והתנהגותי בבית הספר. הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה. דו"ח מסכם מדעי שהוגש למדען הראשי במשרד החינוך.


קישור לתקציר הדו"ח קישור לדו"ח המלא קישור לרשימת מקורות לדו"ח


מאמרים

2. מייזלס, ע. (1992). זכותו של הילד שישימו לו גבולות. הד-החינוך, עמ' 20-21. קישור לקובץ


3. מייזלס , ע. (1993). השירות הצבאי כמרכיב מרכזי ב 'חוויה הישראלית'. סקירה חודשית, 8-9: 3-19.


4. מייזלס, ע., גל, ר. (1996). שנאה כלפי ערבים בקרב תלמידי תיכון יהודים בישראל. עיונים בחינוך, 1 סדרה חדשה, 159-178.


5. מייזלס, ע. (1998). להתבגר בישראל: עמדות וערכים של נוער ישראלי בעשור האחרון. היעוץ החינוכי, ז': 87-102. קישור לקובץ


6. הרר, י., ומייזלס, ע. (2000). הסתגלות רגשית וחברתית אצל מתבגרים בעלי דפוס של היפוך תפקידים במשפחה. מגמות, מ(3),413-441.


7. מייזלס, ע. (2001). יחסי הורים ומתבגרים בישראל עם המעבר אל גיל ההתבגרות. מגמות, מ"א (1-2): 180-194 . קישור לקובץ.


8. מייזלס , ע. (2002). צעירים ישראלים במעבר לבגרות: השפעת השירות הצבאי. עיונים בחינוך,5(1): 159-190. קישור לקובץ.


9. מייזלס, ע. רוחניות וחינוך. עיונים בחינוך, מהדורה מיוחדת 40 שנה לכתב העת, דצמבר 2014, 99-118. קישור לקובץ.


פרקים מתוך ספרים

10. גל, ר., מייזלס, ע. (1990). עמדות של נוער ישראלי כלפי נושאי צבא ובטחון בתקופת האינתיפאדה. ראובן גל (עורך), המלחמה השביעית, הקיבוץ המאוחד.


11. מייזלס, ע. (1993). נוער בסוף שנות ה80- - עמדות פוליטיות ודפוסים אידיאולוגים. פרק בחוברת "נוער ופוליטיקה" (עמ' 21-28) , טל, מ. (עורך), בהוצאת יד טבנקין, אפעל.


12. מייזלס, ע. (1995). "לקראת גיוס" אצל חנוך פלום (עורך). מתבגרים בישראל: היבטים אישיים, משפחתיים וחברתיים. אבן-יהודה, רכס. קישור לקובץ.


13. מייזלס , ע., שרף, מ. (2005). נוער ישראל מה יש לו בחייו? את הוריו, את הוריו ואת הוריו. בתוך: רהב, ג. וזנר, י. ולנצר שוורץ, מ. (עורכים). נוער בישראל - 2004. ת"א: אוניברסיטת ת"א. קישור לקובץ.


14. מייזלס , ע., סלומון, ג. (2005). מאפייני הנוער בישראל - קטבים סותרים ומשלימים, בטחון עצמי ותחושת לחץ קרבה וחיכוך, קונפורמיות ואי ציות. בתוך: רהב, ג. וזנר, י. ולנצר שוורץ, מ. (עורכים). נוער בישראל - 2004 .ת"א: אוניברסיטת ת"א. קישור לקובץ.


15. מייזלס, ע. (2005). סמכות הורים, סמכות מורים: הבטים תרבותיים בחברה הישראלית. בתוך: פלדי, א. (עורך), החינוך כמבחן הזמן 2. הוצאת רכס. קישור לקובץ.


16. מייזלס, עפרה (2012). ומה מעבר למימוש עצמי? על יישומן של תפיסות על-אישיות בחינוך. בתוך: ישעיהו תדמור ועמיר פריימן (עורכים), חינוך - מהות ורוח, (עמ' 280-269). תל אביב: מכון מופ"ת. קישור לקובץ.הרצאות בימי עיון וכנסים

17. מייזלס ע. (2006). 'האם ניתן ליישם את המתודולוגיה המדעית לחקר רוחניות?'. הכנס השישי של האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים. קישור לקובץ.


18. מייזלס, ע. (2009). "הערכים הסמויים" של תרבות שיעורי הבית .יום עיון :מה לשיעורים ולבית? בדק בית לשיעורי בית. מכון מופ"ת. 15.02.2009 קישור לקובץ.


דו"חות מחקר נוספים

מייזלס, ע., גל, ר., פישוף, א. (1989). עמדות ותפיסות עולם של תלמידי תיכון ביחס לשרות הצבאי ונושאי בטחון. הוגש למשרד החינוך. 2 ערכים כ"א בן 250 עמודים.


מייזלס, ע. (1991). מסלולים מקצועיים של נוער בישראל - סקירת ספרות. הוגש לג'וינט בישראל, ירושלים.


מייזלס, ע. (1992). נוער משתחרר מצה"ל - הסתגלות חברתית ומקצועית - שלב א' מחקר הרוחב (150 עמודים). הוגש לג'וינט בישראל ולמשרד העבודה והרווחה.


מייזלס, ע. (1993). נוער משתחרר מצה"ל - הסתגלות חברתית ומקצועית - שלב ב' - מחקר האורך (50 עמודים). הוגש לג'וינט בישראל ולמשרד העבודה והרווחה.


מייזלס, ע., גל, ר. (1993). מחקר השוואתי של הסתגלות לאחר השחרור מצה"ל - חיילי מקא"ם (נערי רפול) מול חיילים רגילים (100 עמודים). הוגש למחלקת מדעי ההתנהגות בצה"ל.