אוניברסיטת חיפה

Prof. Ofra Mayseless | פרופ׳ עפרה מייזלס

Department of Counseling and Human Development

University of Haifa

ofram@edu.haifa.ac.il

Prof. Ofra Mayseless
לוגו החוג לייעוץ והתפתחות האדם
הפקולטה לחינוך

My Writings On Spirituality

1. מייזלס ע. (2006). 'האם ניתן ליישם את המתודולוגיה המדעית לחקר רוחניות?'. הכנס השישי של האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים. קישור לקובץ.

2. Birnbaum, L., Birnbaum, A. & Mayseless, O. (2008). 'The role of spirituality in mental health Interventions: A developmental perspective'.The International Journal of Transpersonal Studies, 27, 65-73. Link to the pdf file


3. Mayseless, O. (2008). The inclusion of spirituality in psychotherapy: developmental levels, personal processes, and moral dilemmas. Presented at a conference on: New Expressions of Spirituality Szeged, Hungary, 7-8 November 2008. Link to PDF file


4. Mayseless O., & Keren, E. (2014). Finding a meaningful life as a developmental task in emerging adulthood: The domains of love and work across cultures. Emerging Adulthood, 2, 63-73. Link to PDF file


5. Russo-Netzer, P., & Mayseless, O. (2014). Spiritual identity outside institutional religion: A phenomenological exploration . Identity: An International Journal of Theory and Research, 14, 19-42. Link to PDF file


6. Scharf, M., & Mayseless, O. (2010). Finding the authentic self in a communal culture: Developmental goals in emerging adulthood. In S. Shulman & J.E. Nurmi ( Eds. ), The role of goals in navigating individual lives during emerging adulthood (pp. 83-95). New Directions for Child and Adolescent Development, 130, San Francisco. CA, USA: Jossey-Bass. Link to PDF file


7. Mayseless, O & Russo-Netzer, P. (2012). The interplay of self transcendence and psychological maturity among Israeli college students. In A.E.A., Warren, R. M., Lerner, & E. Phelps, (Eds.). Thriving and Spirituality among Youth: Research Perspectives and Future Possibilities (pp. 289 – 307). Hoboken, NJ: Wiley. Link to PDF file

8. מייזלס, עפרה (2012). ומה מעבר למימוש עצמי? על יישומן של תפיסות על-אישיות בחינוך. בתוך: ישעיהו תדמור ועמיר פריימן (עורכים), חינוך - מהות ורוח, (עמ' 280-269). תל אביב: מכון מופ"ת. קישור לקובץ.


9. מייזלס, ע. רוחניות וחינוך. (2014). עיונים בחינוך, מהדורה מיוחדת 40 שנה לכתב העת, 99-118. קישור לקובץ.