אוניברסיטת חיפה

Prof. Ofra Mayseless | פרופ׳ עפרה מייזלס

Department of Counseling and Human Development

University of Haifa

ofram@edu.haifa.ac.il

Prof. Ofra Mayseless
לוגו החוג לייעוץ והתפתחות האדם
הפקולטה לחינוך

Courses קורסים

1. The motivational basis of love, caregiving, and nurturance (MA course)


2. Teachers as a significant educational figures (MA course) 315.4103


3. Selected topics in developmental research (MA course) 306.4114


4. MOOC