Media מדיה


Lecture on: Spiritual Development, Prof. Ofra Mayseless
The lecture starts at 1:29:00

הרצאה מצולמת באוניברסיטה הפתוחה  11.10.2007- בנושא התפתחות רוחנית, פרופ' עפרה מייזלס.
ההרצאה מתחילה ב 1:29:00
  
ראיון עם דב אלבוים חלק א׳ -  פרופ' עפרה מייזלס מתארחת בתכניתו של דב אלבוים בערוץ הראשון, 2.4.2010, - 'מקבלים שבת - תכנית מיוחדת לפסח' - חלק 1/2
https://www.youtube.com/watch?v=7wVGnn6DQrY

ראיון עם דב אלבוים חלק ב׳ - פרופ' עפרה מייזלס מתארחת בתכניתו של דב אלבוים בערוץ הראשון , 2.4.2010, - 'מקבלים שבת - תכנית מיוחדת לפסח' - חלק 2/2
https://www.youtube.com/watch?v=o87zUorN0fs

הרצאה על תיאוריית ההתקשרות  חלק א׳  -  פרופ' עפרה מייזלס מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה מדברת על אחת התאוריות המרכזיות בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית, הנוגעת בעיקר להתמודדות עם חסך בדמות אם בתקופת הילדות.
ההרצאה הוקלטה ב- 1.3.1999.
https://www.youtube.com/watch?v=tZdIF_tqH-Q

הרצאה על תיאוריית ההתקשרות חלק ב׳ - החלק השני בהרצאה של פרופ' עפרה מייזלס מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה על אחת התאוריות המרכזיות בתחום הפסיכולוגיה ההתפתחותית, הנוגעת בעיקר להתמודדות עם חסך בדמות אם בתקופת הילדות.
ההרצאה הוקלטה ב- 1.3.1999.
https://www.youtube.com/watch?v=r9aw8OtoNrQ

הרצאה: אלה לא הילדים של פעם - פרופ' עפרה מייזלס, דיקן הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, מסבירה על השימוש במטאפורה של הורות להוראה.  Uploaded on Jan 5, 2010
https://www.youtube.com/watch?v=gmfm1rYMsMg

אל תגידי לי מה לעשות בחדר שלי!... חלק א׳
הקונפליקטים ביחסים שבין הורים לילדיהם הופכים קשים ביותר להתמודדות עם הגיעם לגיל ההתבגרות. ד"ר עופרה מייזלס מציגה סיטואציות נפוצות ודרכי התמודדות.
תאריך הקלטה: 29/06/2004
https://www.youtube.com/watch?v=-zuXlfKGdqY


אל תגידי לי מה לעשות בחדר שלי!... חלק ב׳
הקונפליקטים ביחסים שבין הורים לילדיהם הופכים קשים ביותר להתמודדות עם הגיעם לגיל ההתבגרות. ד"ר עופרה מייזלס מציגה סיטואציות נפוצות ודרכי התמודדות.
תאריך הקלטה: 29/06/2004
https://www.youtube.com/watch?v=bDtko1LgqFY

יומן אקדמי 7-6-1  הורות בישראל
ראיון עם פרופ' עפרה מייזלס על מחקר במדגם מייצג של בני נוער בישראל שעסק בדפוסי ההורות שהם חווים. תאריך הקלטה: 29/06/2006
החל מהדקה 8:30
http://actv.haifa.ac.il/programs/Item.aspx?it=880


פרשת השבוע- פרשת בא 
הרב רונן לוביץ' ופרופ' עפרה מייזלס בשיחה על החינוך בחברה הישראלית ועל תפקיד ההורים בחינוך ילדיהם, כל זאת לאור לקחי פרשת בא - פרשה שעיקר עיסוקה ביציאת מצרים.  בהפקת הערוץ האקדמי.
https://www.youtube.com/watch?v=Ge4C4rgm9bk


משמעת בית ספרית
בעקבות התיקון לחוק זכויות התלמיד, המעניק סמכויות משמעת נרחבות יותר למנהלי בתי הספר, מסבירה דיקן הפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, פרופ' עפרה מייזלס האם התיקון הוא צעד בדרך הנכונה או לא. תאריך הקלטה: 05/08/2009
http://actv.haifa.ac.il/programs/Item.aspx?it=1567