פרופ׳ עפרה מייזלס


תחומי מחקר

• התקשרות (attachment) ביחסים שונים ובמיוחד ביחסי הורים-ילדים בעיקר בגיל ההתבגרות ובבגרות בהתהוות (emerging adulthood)

• המעבר מהתבגרות לבגרות בהקשר הישראלי

• Caregiving – הרצון להיטיב - מתן טיפול כמערכת מוטיבציונית, בהורות, בהוראה, במנהיגות ובהיפוך תפקידים

• התפתחות רוחנית, חוויות רוחניות, רוחניות וחינוך
תפקידים אקדמיים

2000- 2012  חברת סנאט באוניברסיטת חיפה

2006 – 2012 דיקן הפקולטה לחינוך אוניברסיטת חיפה

2007 – 2012 יו"ר הפורום של ראשי בתי הספר לחינוך באוניברסיטאות

2012 – 2013 יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך בישראלהשכלה 

ב"א בפסיכולוגיה ופילוסופיה             אוניברסיטת ת"א 1972 - 1975

מ"א בפסיכולוגיה קלינית                  אוניברסיטת חיפה 1975 – 1978

ד"ר בפילוסופיה (החוג לפסיכולוגיה)  אוניברסיטת תל אביב 1980 - 1984


מידע נוסף