כתיבה שלי בנושאי רוחניות בעברית

1. מייזלס ע. (2006). 'האם ניתן ליישם את המתודולוגיה המדעית לחקר רוחניות?'. הכנס השישי של האגודה הישראלית להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים. קישור לקובץ.

2. מייזלס, עפרה (2012). ומה מעבר למימוש עצמי? על יישומן של תפיסות על-אישיות בחינוך. בתוך: ישעיהו תדמור ועמיר פריימן (עורכים), חינוך - מהות ורוח, (עמ' 280-269). תל אביב: מכון מופ"ת. קישור לקובץ.

3. מייזלס, ע. רוחניות וחינוך. (2014). עיונים בחינוך, מהדורה מיוחדת 40 שנה לכתב העת, 99-118. קישור לקובץ.